เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.ประมวล วิลาจันทร์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

รายละเอียด

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 367 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

โทรศัพท์093-4135272

อีเมล์

^