เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  ดร.ประมวล วิลาจันทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 • thumbnail

  นายมานัด ภูศรีฐาน

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 • thumbnail

  ว่าที่ พ.ต. เศรษฐพงษ์ สาลีโส

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

^