เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

  • thumbnail

    ดร.ประมวล วิลาจันทร์

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

  • thumbnail

    นายมานัด ภูศรีฐาน

    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

^