เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.ประมวล วิลาจันทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  ดร.ประมวล วิลาจันทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 • thumbnail

  นายมานัด ภูศรีฐาน

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ ศรีสุจันทร์

  ครูพิเศษสอน

^