ลิงค์อื่นๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

Untitled Document

ประวัติและผลงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 

 

นายนิรุตต์   บุตรแสนลี   

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
 

 


ประวัติข้าราชการ

 ชื่อ-สกุล   นายนิรุตต์  บุตรแสนลี

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น    ต.ม.  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.  2548

                                                     ต.ช. เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.  2552

                                                     ท.ม. เมื่อวันที่  ธันวาคม  พ.ศ.  2554

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 โทร. 042-591448
WebMaster: banpeang@bpt.ac.th