ลิงค์อื่นๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

Untitled Document
  • มหกรรมอาชีวศึกษา สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
Chrysanthemum1 Chrysanthemum2 Chrysanthemum3 Chrysanthemum4 Chrysanthemum5 Chrysanthemum6 Chrysanthemum7 Chrysanthemum8 Chrysanthemum9 Chrysanthemum10 Chrysanthemum11 Chrysanthemum12 Chrysanthemum13
HTML Slider by WOWSlider.com v3.9

 

 


Untitled Document
ผลการสัมภาษณ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการสัมภาษณ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ ระดับประ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 52 ] วันที่ประกาศ : 10, 2, 2016
..........................................................................................................................
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ร่วมด้วยเพื่อช่วยเหลือในด้านปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ณ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 พายุหลงฤดูพัดถล่มนครพนมเสียหายหนัก 2 อำ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 40 ] วันที่ประกาศ : 22, 3, 2015
..........................................................................................................................
งานมหกรรมอาชีวศึกษาสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
นวันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จัดงาน “มหก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 186 ] วันที่ประกาศ : 10, 2, 2015
..........................................................................................................................
ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการ ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย และบริษัทจัดหางาน ไทยอัศวเลิศ จำกัด
ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการ ร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 329 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014
..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 28 ] วันที่ประกาศ : 25, 2, 2016
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณื (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ครั้งที่ 2)
เชิญร่วมประชาวิจารณื (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 35 ] วันที่ประกาศ : 22, 1, 2016
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 30 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-22
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 4)
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 90 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-18
..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ปีการศึกษา 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 56 ] วันที่ประกาศ : 10, 5, 2015 ..........................................................................................................................
เข้ารับการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากคณะกรรมการ ของ สอศ.
ในวันที่ 25กันยายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก รองผู้อำนวยกา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 44 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 115 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-20 ..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควต้า)
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควต้า) ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 100 ] วันที่ประกาศ : 2014-03-30
..........................................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 118 ] วันที่ประกาศ : 12, 2, 2014
..........................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 76 ] วันที่ประกาศ : 6, 2, 2014
..........................................................................................................................
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 103 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-16
..........................................................................................................................

Untitled Document
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
นวันที่ 7 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 60 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014
..........................................................................................................................
นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
นิเทศศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 5 แผนธุรกิจต้นแบบ นำโดยคณะผู้บริหารฯ ตรวจเย ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 94 ] วันที่ประกาศ : 18, 9, 2013
..........................................................................................................................
ศึกษาดูงานเลือกแผนธุรกิจ
เปิดอ่าน : [ 76 ] วันที่ประกาศ : 2013-09-05
..........................................................................................................................
โครงการเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจกับธนาคาร sme สาขานครพนม
เปิดอ่าน : [ 123 ] วันที่ประกาศ : 2013-09-05
..........................................................................................................................

Untitled Document
รับการประเมินการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยมาตรฐานดีเด่น และคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2557
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รับการประเมินการองค์กา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 30 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา และเข้าค่ายวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา และเข้าค่ายวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ร่วม การจัดการอาชีวศึกษาโดยการเพิ่มทักษะและสมรรถนะที่หลากหลายให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล ได้แก่ อบรมให้ความรู้ มอบเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
ร่วม การจัดการอาชีวศึกษาโดยการเพิ่มทักษะและสมรรถนะที่หลากหลายให้แก่นัก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 20 ] วันที่ประกาศ : 9, 10, 2014 ..........................................................................................................................
การลงทะเบียนการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การลงทะเบียนการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 79 ] วันที่ประกาศ : 24, 2, 2014 ..........................................................................................................................

ข่าวสมัครงาน
Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการวัน เวลา สถานที่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 6 ] วันที่ประกาศ : 2016-06-28 ..........................................................................................................................
รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 3 ] วันที่ประกาศ : 28, 6, 2016 ..........................................................................................................................
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 21 ] วันที่ประกาศ : 23, 6, 2016 ..........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 38 ] วันที่ประกาศ : 17, 6, 2016 ..........................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต. นาเข อ. บ้านแพง จ. นครพนม
โพสเมื่อ :2014-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :668

ร่วมโครงการชมรมคนรักในหลวง
โพสเมื่อ :2014-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :747

นิเทศนักศึกษาโรงแรม GRAND BELLA HOTEL จ.ชลบุรี
โพสเมื่อ :2014-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :621

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์(ไทย)จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระบบทวิภาคีให้แก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โพสเมื่อ :2014-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :769


ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ผู้บริหาร


ดร. ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงfacebook

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

หน่วยงานภายใน สอศ.

ไอพีคุณ
: 107.22.22.71
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 29/06/2559
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 7808246
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 โทร. 042-591448
WebMaster: banpeang@bpt.ac.th