ลิงค์อื่นๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

Untitled Document
Chrysanthemum1
HTML Slider by WOWSlider.com v3.9

 

 


Untitled Document
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 34 ] วันที่ประกาศ : 15, 9, 2016
..........................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 14 ] วันที่ประกาศ : 15, 9, 2016
..........................................................................................................................
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 205 ] วันที่ประกาศ : 4, 7, 2016
..........................................................................................................................
ผลการสัมภาษณ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการสัมภาษณ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ ระดับประ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 66 ] วันที่ประกาศ : 10, 2, 2016
..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 42 ] วันที่ประกาศ : 25, 2, 2016
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณื (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ครั้งที่ 2)
เชิญร่วมประชาวิจารณื (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 49 ] วันที่ประกาศ : 22, 1, 2016
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 49 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-22
..........................................................................................................................
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 4)
เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 109 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-18
..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ รอบ 2 ปีการศึกษา 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 71 ] วันที่ประกาศ : 10, 5, 2015 ..........................................................................................................................
เข้ารับการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากคณะกรรมการ ของ สอศ.
ในวันที่ 25กันยายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก รองผู้อำนวยกา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 56 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 125 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-20 ..........................................................................................................................

Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควต้า)
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควต้า) ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 115 ] วันที่ประกาศ : 2014-03-30
..........................................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 138 ] วันที่ประกาศ : 12, 2, 2014
..........................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 93 ] วันที่ประกาศ : 6, 2, 2014
..........................................................................................................................
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 115 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-16
..........................................................................................................................

Untitled Document
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
นวันที่ 7 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 79 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014
..........................................................................................................................
นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
นิเทศศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 5 แผนธุรกิจต้นแบบ นำโดยคณะผู้บริหารฯ ตรวจเย ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 106 ] วันที่ประกาศ : 18, 9, 2013
..........................................................................................................................
ศึกษาดูงานเลือกแผนธุรกิจ
เปิดอ่าน : [ 87 ] วันที่ประกาศ : 2013-09-05
..........................................................................................................................
โครงการเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจกับธนาคาร sme สาขานครพนม
เปิดอ่าน : [ 142 ] วันที่ประกาศ : 2013-09-05
..........................................................................................................................

Untitled Document
รับการประเมินการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยมาตรฐานดีเด่น และคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2557
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รับการประเมินการองค์กา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 33 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา และเข้าค่ายวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา และเข้าค่ายวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 42 ] วันที่ประกาศ : 29, 11, 2014 ..........................................................................................................................
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ร่วม การจัดการอาชีวศึกษาโดยการเพิ่มทักษะและสมรรถนะที่หลากหลายให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล ได้แก่ อบรมให้ความรู้ มอบเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
ร่วม การจัดการอาชีวศึกษาโดยการเพิ่มทักษะและสมรรถนะที่หลากหลายให้แก่นัก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 30 ] วันที่ประกาศ : 9, 10, 2014 ..........................................................................................................................
การลงทะเบียนการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การลงทะเบียนการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 98 ] วันที่ประกาศ : 24, 2, 2014 ..........................................................................................................................

ข่าวสมัครงาน
Untitled Document
รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 35 ] วันที่ประกาศ : 2016-08-18 ..........................................................................................................................
รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครู
รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครู ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 72 ] วันที่ประกาศ : 4, 7, 2016 ..........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 4, 7, 2016 ..........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการวัน เวลา สถานที่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 2016-07-01 ..........................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :38

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต. นาเข อ. บ้านแพง จ. นครพนม
โพสเมื่อ :2014-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :732

ร่วมโครงการชมรมคนรักในหลวง
โพสเมื่อ :2014-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :857

นิเทศนักศึกษาโรงแรม GRAND BELLA HOTEL จ.ชลบุรี
โพสเมื่อ :2014-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :697


ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ผู้บริหาร


ดร. ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงfacebook

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

หน่วยงานภายใน สอศ.

ไอพีคุณ
: 54.204.184.160
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 21/10/2559
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 8654834
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 โทร. 042-591448
WebMaster: banpeang@bpt.ac.th